18
maj

0

Har du lyst til at forske i præhospitalt hjertestop?

Vi søger en forskningsårstuderende til Region Hovedstadens Akutberedskab som del af projektet ’ Cardiac Arrest in Residential Areas with Mobile First-responder Activation (CARAMBA)’. Projektet er et cluster-randomiseret, som skal undersøge effekten af en intervention på overlevelse efter hjertestop uden for hospital i særligt udsatte boligområder i region H. Interventionen består af strategisk placering af hjertestartere kombineret med træning af lokale borgere i hjertelungeredning og efterfølgende rekruttering som hjerteløbere.

Dit arbejde bliver at hjælpe med implementering af interventionen. Derudover vil du samle data til dit eget forskningsprojekt der vil resultere i en artikel med første forfatterskab. I løbet af forskningsåret vil du få erfaring med

  • Interventionsstudier og cluster randomisering
  • Projektledelse og organisering af et stort randomiseret studie
  • Dansk Hjertestopregister
  • Dataanalyser og præsentation af resultater herunder artikelskrivning og evt. deltagelse ved internationale konferencer

Du vil blive grundigt oplært af en Ph.d.-studerende, der allerede arbejder på projektet. Derudover bliver du del af et stort og veletableret forskningsteam, der samarbejder om mange forskellige projekter omhandlende hjertestop og hjerteløbere. Under ansættelsen vil du stifte bekendtskab med forskning, og der er mulighed for et fremtidigt Ph.d.-forløb, hvis både vejledere og du finder det passende.

Projektet er fuldt finansieret. Ansættelse i 10-12 måneder startende fra august/september 2020.

Samtaler afholder løbende og vi håber at have fundet den rette kandidat inden 2/6.

Yderligere spørgsmål kan stilles til Ph.d.-studerende Anne Juul Jørgensen på 60629114.

Hvis overstående har vækket din interesse, kan du sende en mail med ansøgning og CV til anne.juul.joergensen.02@regionh.dk.

No Comments

Reply