18
maj

0

Interesseret i hjerneforskning? Og har du lyst til at være skolarstipendiat ?

Vi søger en medicinstuderende til et 1-årigt skolarstipendiat til Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU), SPECT-laboratorium, Neurologiske Klinik, Rigshospitalet.

Projektet: Formålet med projektet er at lave en direkte sammenligning mellem to forskellige hjerneskanningsmetoder, der begge anvendes som diagnostisk værktøj til at afbilde hjernens dopamin-signalsystem hos blandt andet patienter med Parkinson-lignende symptomer. Den ene metode omfatter SPECT-CT hjerneskanning med det radioaktive sporstof [123I]FP-CIT, mens den anden omfatter PET-CT hjerneskanning med det radioaktive sporstof [18F]FE-PE2I. I projektet vil der også etableres et normalmateriale for fremtidige patienters skanninger, når disse skal vurderes diagnostisk. I projektet inkluderes 30 patienter med neurodegenerativ sygdom, som allerede er henvist til en dopamin-signalsystem skanning som led i deres behandlingsforløb. Desuden rekrutteres 30 raske forsøgspersoner i forskellige aldersgrupper.

Du vil stifte et solidt bekendtskab med moderne hjerneforskning med særligt fokus på billeddannende undersøgelser af hjernen. Du vil indgå i et stort, dynamisk og velfungerende forskerteam, med gode muligheder for oplæring, supervision og udvikling. Under dit skolarstipendium vil du blive oplært i praktiske forskningsopgaver som fx rekruttering og screening af raske forsøgspersoner og af patienter med neurodegenerativ sygdom, henvist til en dopamintransporter-skanning som led i deres udredningsforløb. Du vil også opnå praktisk erfaring i SPECT-CT-teknikken og selvstændig gennemførelse af databehandlingen samt sammenskrivning af resultater.

Ansøger: Medicinstuderende med interesser for hjernen/neurologi.

Ansøgning: Send motiveret ansøgning, karakterblad og et kort CV til forskningsadministrator Birgit Tang: birgit.tang@nru.dk. Ansøgningsfristen er d. 25. maj, kl. 12.

Spørgsmål: På vores hjemmeside (www.nru.dk) kan du finde information omkring den generelle forskning på Neurobiologisk Forskningsenhed. Hvis du har konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Gerda Thomsen, SPECT-laboratoriet, Neurobiologisk Forskningsenhed, 3545 2380, gerda@nru.dk eller KU-vejleder: Professor Gitte Moos Knudsen, Copenhagen University – SUND, 3545 6720, gmk@nru.dk.

Start: Sommer-efterår 2020.

No Comments

Reply