18
maj

0

Kandidatstuderende søges til forskningsprojekt

Ved endokrinologisk afdeling på Rigshospitalet søges to interesserede studerende til udførelse af to systematiske litteraturgennemgange. Begge projekter egner sig til stort forskningskandidatspeciale, og målet er at begge projekter skal publiceres med den studerende som hovedforfatter. Begge projekter er litteraturstuder og de studerende vil blive introduceret til metode omkring systematiske reviews og meta-analyse. Projekterne er planlagt til efteråret 2020.

Projekt 1.

Natural history of non-functioning pituitary adenomas and incidentalomas. A systematic review and meta-analysis.

Projekt 2.

Benefits and harms of pituitary surgery for prolactinomas. A systematic review and meta-analysis.

Er du interesseret I at høre mere kan undertegnede kontaktes

Jesper Krogh, afdelingslæge, dr. med.

Endokrinologisk afdeling

Rigshospitalet

Email: jesper.krogh@dadlnet.dk

No Comments

Reply