29
maj

0

Mulighed for frontline anæstesiologisk forskning om patientovervågning og kunstig intelligens

Forskningsenhederne på Anæstesiafdelingerne på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet CKO, søger to engagerede og nysgerrige kandidatstuderende på medicinstudiet til en 1-årig prægraduat forskningsstilling fra efterårssemestret 2020.

Du kommer til at arbejde med højrisikopatienter, få indblik i den nyeste datavidenskab, og samarbejde med personale på sengeafdelinger hver dag.

WARD-projektet (Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress), som udgår fra DTU, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. WARD-projektet skal definere, udvikle og implementere næste generations trådløse

monitoreringssystem for indlagte højrisikopatienter og reducere forekomsten af komplikationer og sundhedsudgifter.

Projektet inkluderer akutte medicinske patienter og patienter der har fået foretaget stor mave/tarm-, ortopæd- og karkirurgi.

Formålet er dels:

  • At udvikle et app-baseret system til at lette sygeplejerskers arbejde ved at automatisere målinger af patienternes vitalparametre så de vises på smartphone.
  • At bruge maskinintelligens (AI) til at sortere signalerne, så der kun alarmeres om afvigelser, der er prædiktive for komplikationer.

Dine opgaver: Du vil deltage i patientinklusion, opsætning af udstyr, daglige tilsyn samt indtastning af data.

Forskningsprojektet er meget aktivt og består i øjeblikket af 2 forskningsansvarlige overlæger, 2 post.doc., 6 ph.d.-studerende, 4 prægraduate forskningsårsstuderende, 3 forskningssygeplejersker.

Vi tilbyder

  • Et lærerigt miljø med højt tempo.
  • Daglig supervision og sparring hos kollegaer.
  • Stipendiat efter aftale afh. af din SU situation.
  • Et selvstændigt kandidatprojekt indenfor WARD med mål om publikation i et internationalt peer-reviewed tidsskrift.

Ansøgningsfrist:

5. juni 2020. Vedlæg kort motiveret ansøgning, kort CV og karakterudskrift.

Har du spørgsmål til jobbet, eller ønsker du at søge stillingen, kan du kontakte hovedvejlederne:

Christian S. Meyhoff
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.
Klinisk forskningslektor
Anæstesiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Tlf.: 2491 0542
christian.sylvest.meyhoff@regionh.dk

Eske Kvanner Aasvang
Forskningsansvarlig overlæge, dr.med.
Abdominalcenterets anæstesi- og operationsklinik,
Rigshospitalet.
Tlf: 3545 0802
Eske.Kvanner.Aasvang.01@regionh.dk

No Comments

Reply