29
maj

0

Skolarstipendiat-studerende søges

CardPhys team, Ph.D studerende Benedikt Linz & Prof. Thomas Jespersen

Er du forskningsinteresseret, nysgerrig og arbejdsom og synes du, at hjerter og elektrofysiologi er spændende? Så er det måske dig, vi mangler i vores forskningsteam.

Vi er et team bestående af både dyrlæger, læger og biologer, og har adskillige projekter kørende inden for hjerteforskning, herunder adskillige forsøg med danske landrace grise som modeller for humane hjertesygdomme. De sygdomme, vi i tæt samarbejde med klinikere både på Rigshospi- talet, i London og i Maastricht, arbejder med er: Atrieflimmer (AF); Søvn apnø induceret AF; Ventrikulær Flimmer (VF); Akut Myokardie Infarkt (AMI); Kronisk Myokardie Infarkt/Hjertesvigt; Ablation af Ventrikulær takykardi.

Skolarstipendiatet udbydes for enten 9 eller 12 måneder i træk og er en fuldtidsansættelse. Du kunne være i den sidste del af din bachelor, eller mangler blot at lave selve bacheloropgaven, og ønsker at arbejde et år med forskning inden kandidaten. Her kan en 12 mdr. ansættelse komme på tale. Eller du er på kandidatdelen og har lyst til at påtage dig 9 måneders ansættelse, hvorefter du kan skrive dit speciale hos os (så i alt 12 måneder). Dette giver dig unikke muligheder for at lave hands-on forskningsarbejde i forbindelse med dit speciale. Det kræver således, at du holder fri fra studiet i en periode. Stillingen er lønnet i form af et stipendiat svarende til 10.000 kr. om måneden.

Vi kan således tilbyde:

  • –  Indgå i et dynamisk og spændende forskningsmiljø
  • –  Et ungt og inkluderende miljø med adskillige skolarstipendiater, speciale og PhD stude-rende
  • –  Selvstændig forskning under kyndig vejledning
  • –  Publicere i videnskabelige journals
  • –  Indgående kendskab til adskillige grisemodeller for humane hjertesygdomm

Vi forventer af dig, at du er villig til at lære, kan arbejde selvstændigt og klar til at indgå i et me- get effektivt og særdeles kompetent ”grise-team”, hvor arbejdstempoet til tider kan være højt. Derudover skal du være klar på at indgå i en ”blæksprutte-rolle” og hjælpe med det, der byder sig, da to uger sjældent er ens. Størstedelen af gruppen sidder på Panum (12.5), og det er også her, du vil få din kontorplads. Arbejdsopgaverne er alsidige og spænder lige fra praktiske ”hands on”-opgaver i form af assistance ved operationer, i laboratoriet og i stalden til kontorarbejde i form af fondsansøgninger, dataanalyse, artikelskrivning mv.Så hvis du godt kunne tænke dig at fordybe dig, snuse til forskervejen og blive en del af en spæn- dende hverdag i et super og socialt team, så tøv ikke med at kontakte os.Starttidspunkt: Medio/ultimo august 2020 eller 1. februar 2021 Ansøgningsfrist: Så hurtig som muligt, dog senest 15. juni 2020Ansøgning, CV og spørgsmål omkring stillingen kan rettes til Benedikt Linz: bene.linz@sund.ku.dk; +45 52 63 54 29

page1image2547440272

www.bmi.ku.dk/english/research/cardiac_physiology/

No Comments

Reply