29
maj

0

Timelønnede forskningsassistenter ved Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Er du frisk på at prøve kræfter med forskning? Vi søger medicinstuderende til 2-3 stillinger som timelønnede forskningsassistenter ved Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Vi er ved at etablere en fælles kardiologisk og klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk database med >3000 patienter undersøgt med Rubidium-PET CT som led i kardiologisk udredning. Databasen vil i første omgang give anledning til 3 forskningsårsstipendiater som skal kortlægge sammenhængen mellem småkarssygdom i hjerne og hjerte – herunder sammenhæng med demens. 

Alle medicinstuderende uanset uddannelsestrin kan ansøge. 

Ud over at indgå i et spændende forskningsmiljø vil du udgøre en del af et mindre team på 2-3 medicinstuderende som skal foretage opslag i Sundhedsplatformen og indtaste udvalgte data i en større database. Arbejdet superviseres af en erfaren seniorforsker. Du vil naturligvis blive grundigt oplært og vil have mulighed for at deltage i forskningsenhedens løbende aktiviteter.

Arbejdstiderne er fleksible, men med deadline jf. nedenfor. Timelønnet stilling.

Dataindtastning forventes påbegyndt senest 1. september 2020, men gerne tidligere. Databasen forventes færdiggjort senest 1. november 2020.

Ansøgningsfrist er 19. juni 2020 kl. 18:00

Hvis ovenstående har vækket din interesse, vil vi meget gerne høre fra dig. Send blot en mail til kim.wadt.hansen@regionh.dk

Yderligere spørgsmål kan stilles til postdoc Kim Wadt Hansen på tlf. 5080 2117. 

No Comments

Reply