11
okt

0

Ortopædkirurgisk forskningsprojekt om bakteriel kontamination af operationsfeltet

Er du interesseret i ortopædkirurgi? Ønsker du at lave et projekt til din kandidatopgave, 5. semesters forskerperspektiv eller ved siden af studiet? Har du mod på at lave klinisk forskning og samtidig blive førsteforfatter på en videnskabelig artikel? Så se her!

Vi kan tilbyde et fuldt forberedt forskningsprojekt vedr. bakteriel kontamination af operationsfeltet ved knæalloplastik. Projektets start og afvikling er blevet forstyrret af Covid19-krisen. Projektet har alle nødvendige tilladelser og er klar til igangsætning straks efter sommerferien. 

Projektet har til formål at undersøge om præoperativ elektrisk trimning af behåringen omkring operationsfeltet indvirker på risikoen for peroperativ kontamination. 

Infektioner efter indsættelse af ledprotese har vidtrækkende konsekvenser både for patienter og 

samfund. I 20-60% af alle operationer kan der påvises bakteriel kontamination af operationsfeltet, og det antages, at denne kontamination er medvirkende til en del af de efterfølgende infektioner. Patientens hudflora er antageligt den væsentligste årsag til kontamination, og de hyppigst fundne bakterier ved dyrkning fra ortopædkirurgiske infektioner er hudbakterier. 

Det er kontroversielt om hårfjernelse kan mindske risikoen for infektion. Nogle studier finder ikke en signifikant effekt af hårfjernelse, andre at hårfjernelse øger risikoen infektion, og atter andre at de tilgængelige studier er for små eller metodisk ukorrekte til at kunne konkludere om der er en effekt. Det findes ingen studier, der undersøger sammenhængen mellem præoperativ hårfjernelse og peroperativ kontamination af operationsfeltet. 

Formålet med studiet er, at afgøre om der er en sammenhæng mellem fjernelse af hår omkring operationsfeltet og peroperativ kontamination.

Projektet er et samarbejde mellem Herlev-Gentofte Hospital, Panum-Instituttet og Rigshospitalet.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, så er du meget velkommen til at henvende dig til:

Morten Boye Petersen Anders Odgaard

Overlæge, Herlev-Gentofte Hospital Professor, overlæge, dr. med., Rigshospitalet

morten.boye.petersen.02@regionh.dk anders.odgaard.01@regionh.dk

No Comments

Reply