Jeg er medicinstuderende på kandidatdelen og ser mig selv som neurokirurg i fremtiden. Aktuelt er jeg igang med et forskningsår på Neurokirurgisk afdeling, Rigshospitalet samt Kræftens Bekæmpelse omhandlende den molekylærbiologiske ætiologi bag højgrads gliomer og deres terapiresistens. Jeg har tidligere assisteret i forskellige projekter (lavgradsgliomer samt SMA-syndromer) på Neurokirurgisk afdeling. Ydermere har jeg haft et forskningsår på INF (institut for neurovidenskab og farmakologi) på panum omhandlende neuroplasticitet i rygmarven samt medvirket i andre projekter på samme afdeling.