Jeg går på kandidatdelen af medicinstudiet og har skrevet bachelorprojekt på Parker-instituttet på Frederiksberg hospital. I denne forbindelse tog jeg semester-fri, for at kunne fordybe mig lidt mere i arbejdet, og (forhåbentlig) lære lidt mere om forskningsprocessen, end hvad de skemalagte rammer for opgaven giver mulighed for.
Ud over dette er jeg helt grøn inden for studenterforskning, og jeg meldte mig ind i Puff for at få noget viden og opbygge nogle flere erfaringer. Og selvfølgelig for at møde nogle rare mennesker.

Onkologien er mit interesseområde, bredt som det er. Så selvom Parker-instituttet laver reumatologisk forskning, så satser jeg på at ende inden for cancer-specialet.
I den forbindelse tænker jeg at både forskningsår og PhD er en udemærket vej at gå, og alt andet lige er dette planen.

Andreas Henriksen redigeret