Kandidatspecialet er normalt placeret på 11. semester med mulighed for at skrive et speciale på enten 10 eller 22,5 ECTS point, alt efter hvilket perspektiv man her vælger. Link til Undervisning og opbygning. Nogle vælger at kombinere kandidatspecialet med et prægraduat forskningsår, dog kan man også vælge at skrive det over flere semestre.

Ikke ulig bachelorprojektet, skal man i kandidatspecialet arbejde med en selvvalgt problemstilling man selvstændigt skal planlægge og udføre i samarbejde med en vejleder. Man skal arbejde med problemstilling på det valgte fags videnskabelige niveau, og herefter mundtligt og skriftligt kunne fremlægge dette.