Stud. Med. Søges til præ-graduat forsknings år omhandlende Brunt fedtvævs betydning for energibalance og glukosehomeostase i mennesker

 

Projektet handler om betydningen af brunt fedtvæv i voksne mennesker, herunder dette vævs mulige evne til at modvirke overvægt, metabolisk syndrom og type II Diabetes.

Projektet udføres primært på Center for Inflammation og Metabolisme / TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, men er et samarbejde mellem flere afdelinger og arbejdet omfatter både klinisk arbejde med forsøgspersoner og patienter, som skal have foretaget forskellige tests, blodprøver, scanninger, biopsier m.v. samt laboratorie arbejde herunder arbejde med cellekulturer, samt medvirken til udarbejdelse af som minimum 1 artikel. Der vil være grundig oplæring og supervision i alle dele af arbejdet.

 

Honorar: Honoraret er på 10.000 kr. pr. måned

 

Hvornår:

Projektet planlægges udført i løbet af 2015 med start februar/marts. Der er afsat midler til 1 års præ-graduat ansættelse, om muligt med start 1. februar 2015.

 

Hvem kan søge:

Da arbejdet omhandler en del (superviseret) klinisk arbejde, herunder helbredsundersøgelser, er det et krav at du som minimum har bestået 8. semester.

 

 

Ved spørgsmål eller behov for uddybende oplysninger kontakt

 

Læge og Ph.D -studerende

Naja Zenius Jespersen

Center for Inflammation og Metabolisme/

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed

Rigshospitalet

najazenius@gmail.com

Tlf. 26 24 64 02

 

Ansøgningen sendes til:

najazenius@gmail.com Ansøgningsfrist 25. januar 2015 kl. 12.00