Ved Center for Kræftforskning beskæftiger vi os med mange forskellige aspekter indenfor klinisk og translationel kræftforskning. Ofte har vi planlagt projekterne, men du vil også selv kunne få indflydelse på projektet.

Du vil få dit eget projekt, som kan være et delprojekt i et større projekt. Du forventes at
kunne arbejde både selvstændigt og at kunne samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen, men afspejler selvfølgelig det konkrete
projekt. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (Professor/overlæge) samt en eller flere
medvejledere (phd studerende eller afdelingslæger), som du vil arbejde tæt sammen med for at sikre, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og at problemer, der måtte opstå
undervejs, bliver løst.

Lige nu søger vi en medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et halvt til et helt år, og som har lyst til at arbejde med brystkræft og biomarkører i blod. Dine arbejdsopgaver vil bestå i dataindtastning, planlægning og bestilling af blodprøver, som patienterne får taget i blodprøvetagningen, databearbejdning og statistisk samt artikelskrivning.

Vi tilbyder studerende:
– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
– Et førsteforfatterskab på artikel om eget projekt
– Din artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
– Erfaring med klinisk forskning
– Et aktivt, men også hyggeligt og kollegialt forskningsmiljø med andre forskningsårs- studerende og phd studerende.
– Mulighed for at blive involveret i flere projekter med medforfatterskaber til følge.

Det er vores erfaring, at det er meget individuelt, hvor meget man som studerende når på ½ eller 1 år, hvorfor vi ikke på forhånd kan sige, i hvor høj grad du vil få tid til at involvere dig i andre projekter.

Vi forventer at ansøgeren:
– Er driftig, engageret og med gode samarbejdsevner
– Er struktureret, dedikeret og flittig
– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
– Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16, men arbejdet er fleksibelt, så længe du når dine
arbejdsopgaver på tilfredsstillende vis.

Ansøgning (max 1 A4 side) og kort CV (max 1 A4 side) sendes til anne.polk@regionh.dk inden den 1. december 2017.

Vi holder samtaler i december måned.

Yderligere information:
Anne Polk, læge, ph.d.-studerende (anne.polk@regionh.dk)

Iben Kümler, afdelingslæge (Iben.Kumler@regionh.dk)
Dorte Nielsen, professor, dr.med. (dorte.nielsen.01@regionh.dk)