Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi søger en medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et halvt til et helt år eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder studerende på forskningssemester (½ år):
– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
– Minimum et førsteforfatterskab samt et medforfatterskab
– Din artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
– Deltagelse i et skrive-retreat en uge i Tyrkiet i maj 2018
– Erfaring med klinisk forskning

Vi tilbyder til forskningsårsstuderende (1 år):
– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode
– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2018
– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe
– Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen
– Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
– Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren:
– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
– Er struktureret, dedikeret og flittig
– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
– Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16, men i perioder med intens data-indsamling vil der være behov for yderligere tilstedeværelse

Om CPO:
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Ansøgning:
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden: den 1. november 2017
Herefter foretages samtaler i starten af uge 45 efter nærmere aftale.

Yderligere information:
Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)