Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige muskelsygdomme, herunder muskelsvind og metaboliske muskelsygdomme. Vi varetager klinisk og basal forskning samt gennemfører kliniske afprøvninger af patientbehandlinger. Vi udfører en række arbejdsfysiologiske og metaboliske tests, herunder cykeltests på ergometercykler og undersøgelse af sukker- og fedtmetabolismen med stabil
isotopteknik. Yderligere foregår forskning på histologisk og biokemisk niveau med muskelbiopsi og genetiske undersøgelser.
Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående af 3 andre forskningsårsstuderende, 5 phd-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretær, senior forskere under ledelse af overlæge professor John Vissing.

Vi søger én studerende, der skal medvirke på et behandlingsstudie hos patienter med metaboliske defekter i skeletmuskulaturen, som starter op i foråret 2018. Du vil her få en unik mulighed for at blive oplært i exercise fysiologi og exercise fysiologiske test samt en unik mulighed for at blive involveret i et behandlingsstudie og i den forbindelse blive oplært i good clinical practice.
Som udgangspunkt søger vi en studerende til ét fuldt forskningsår:
– På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
– På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov

Vi vil dog gerne høre fra dig, hvis du kun har mulighed for at tage et halvt års orlov, eller først har mulighed for at tage orlov senere, da vi løbende søger forskningsårsstuderende.

Ved 1 års orlov får du mulighed for at:
– Blive ansvarlig for dit eget projekt
– Blive førsteforfatter på mindst en artikel
– Blive medforfatter på mindst en artikel
– Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik og posterfremstilling
Fondsstøtte vil i samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret.

Ved ½ års orlov får du mulighed for at:
– Blive medforfatter på mindst en artikel
– Blive oplært i adelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik og posterfremstilling

Alle ansøgninger skal være modtaget 01.11.2017
Ved interesse eller ved spørgsmål kan du kontakte:
Nicoline Løkken, læge, phd.-studerende
Email: Nicoline.Loekken@regionh.dk
Tlf: 3545 6135
Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk