Jeg starter sommeren 2015 på 9. semester. Jeg er tilknyttet CMI på Panum, hvor jeg har forskningsår 2014/2015. Mit projekt er præklinisk forskning om inflammation, cancer og optimering af drug delivery systemer og teranogstik. Ud over mit forskningsår arbejder jeg som lægesekretær i en almen praksis og synger i Panumkoret. Jeg er medlem af Københavns lokalbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse.  Jeg står i PUFF for PR og opslag i MOK.

Daniella-2 (2) redigeret