Hos Diagnostisk Enhed på Herlev-Gentofte Hospital arbejder vi med en spændende og meget klinisk relevant gruppe af patienter henvist med mistanke om alvorlig sygdom såsom cancer, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med mistanke om alvorlig sygdom. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (overlæge), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt.

Dine arbejdsopgaver:
–Inkludere patienter i projektet
–Blodprøvetagning og bestilling af blodprøver
–Dataindtastning i klinisk database
–Dit eget projekt bl.a. med artikelskrivning

Vi søger en medicinstuderende, der er:
– Engageret, struktureret, stabil og flittig
– Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
– Er medicinstuderende på kandidatdelen eller slutningen af bacheloren

Vi tilbyder:
– Dit eget projekt/artikel med førsteforfatterskab. Du vil kunne bruge projektet til bachelor- eller kandidatspeciale. Medforfatterskaber på andre projekter er også muligt.
– Erfaring med klinisk forskning
– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
– Mulighed for deltagelse i konferencer

Der skal dagligt inkluderes patienter, og det forventes at du møder alle hverdage. Dog er der stor fleksibilitet i arbejdet.
Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til claus.larsen.feltoft@regionh.dk og julia.sidenius.johansen@regionh.dk senest 10. december 2017.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og vi holder løbende samtaler til den rigtige kandidat er fundet.

Claus L. Feltoft, overlæge (claus.larsen.feltoft@regionh.dk)
Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med. (julia.sidenius.johansen@regionh.dk)