Nedenstående vejledning er henvendt til forskere og andre personer, som ønsker PUFFs hjælp til at annoncere tilbud om forskningsprojekter til studerende.
Al kommunikation vedr. opslag bedes rettet til opslag[snabel-a]puffnet.dk.

1. Send os dit opslag. Dette skal indeholde information om:

 • Kort projektbeskrivelse (2-5 linier)
 • Søges den studerende til OSVAL I, II og/eller prægraduat forskningsår eller andet? Du kan finde hjælp til at bedømme dette under Muligheder for studenterforskning.
 • Forventet varighed af projektet
 • Hvornår forventes projektet startet?
 • Er der funding til den studerende eller skal dette søges?
 • Evt. særlige krav til ansøgeren og dokumentation som ønskes fremsendt
 • Kontaktinformation på den ansvarlige forsker (vejleder)
 • Evt. ansøgningsfrist

2. Fortæl os, hvor du vil have dit opslag annonceret.

 • På vores hjemmeside puffnet.dk
 • I PUFFs ugentlige annonce i MOK (de medicinstuderendes ugeskrift)
 • På PUFFs opslagstavle i vandrehallen på Panum Instituttet

3. Opfølgning

 • Hvis du har angivet en ansøgningsfrist fjerner vi automatisk opslag og annoncer når denne er udløbet, og du vil ikke høre mere fra os.
 • I modsat fald bedes du give os besked, når du ikke længere ønsker opslaget annonceret. Vi følger op hver måned, hvor du vil modtage en email med påmindelse om at give os besked, hvis du ikke længere ønsker opslaget annonceret.

Senest opdateret marts 2010
Download PDF

Tilbage