Herunder finder du information om de forhold, hvorunder studenterforskning hyppigst foregår.

Bacheloropgave
De medicinstuderendes bacheloropgave.

Kandidatspeciale
De medicinstuderendes kandidatspeciale.

Prægraduat forskningsår
Studenterforskning på et mere omfattende plan end de obligatoriske opgaver.

Forskning ved siden af studiet
Studerende kan også ansættes til forskning samtidig med, at de læser på semestrene eller tage et sabbatår til forskning, ofte efter afsluttede forskningsforløb (fx i forbindelse med bachelor-/kandidatopgave eller prægraduat forskningsår).

Tilbage