Denne vejledning er skrevet til vejledere for medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. For information om forholdene ved de andre uddannelser eller fakulteter henvises til de respektive hjemmesider.
OBS!! Undersøg altid de gældende regler for den relevante studieordning på intranet.ku.dk

OM OPGAVEN
Bacheloropgaven egner sig generelt til mindre, enkle forskningsprojekter. Den studerende har ofte begrænset erfaring indenfor forskning, og har brug for et overskueligt og tilgængeligt, men spændende projekt, som kan inspirere til yderligere forskning. Det mindre bachelorprojekt kan med fordel ledes over i kandidatspeciale indenfor samme emne eller evt. et prægraduat forskningsår.

FORMÅL
Formålet med bacheloropgaven er at give den studerende erfaring med litteratursøgning, problemformulering, skriftlig sammenstilling, fremlæggelse og forsvar af eget projektarbejde indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde. Den studerende skal lære at:

  • Arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et selvvalgt projekt, der er indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde
  • Dokumentere en struktureret litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
  • Formidle projektet såvel skriftligt som mundtligt
  • Diskutere indholdet i projektet på et indledende videnskabeligt niveau

KRAV TIL VEJLEDER
Vejleder skal være ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

HVORDAN FINDER JEG EN STUDERENDE?
PUFF kan hjælpe dig med at finde en studerende til dit forskningsprojekt. Se hvordan under Annoncering 
eller ved henvendelse til kontakt(snabel-a)puffnet.dk.

YDERLIGERE INFORMATION
Under For studerende findes vejledning og information, som kan hjælpe den studerende gennem de forskellige trin i forskningsprocessen. Du kan finde mere information om de medicinstuderendes bacheloropgave på intranet.ku.dk. 

Tilbage