Denne vejledning er skrevet med henblik på medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. For information om forholdene ved de andre uddannelser eller fakulteter henvises til de respektive hjemmesider.
OBS!! Undersøg altid de gældende regler for den relevante studieordning på intranet.ku.dk.

INTRODUKTION
Kandidatspecialet egner sig generelt til forskningsprojekter, som kan gennemføres på et par måneder. Den studerendes erfaring indenfor forskning er som regel begrænset til erfaringen fra bacheloropgaven, hvorfor projektet bør være overskueligt og tilgængeligt. Til mere omfangsrige projekter kan det være en fordel, at den studerende tager orlov fra studiet og skriver kandidatspeciale som en del af et prægraduat forskningsår.

FORMÅL
Formålet med kandidatspecialet er at den studerende udarbejder en selvstændig valgfri skriftlig opgave, der introducerer de studerende til videnskabeligt arbejde på et videreudviklet fagligt niveau. Den studerende skal specifikt opnå at kunne arbejde problemorienteret med et selvvalgt projekt herunder:

  • Udarbejde problemformulering
  • Foretage en struktureret og afgrænset litteratursøgning
  • Indsamle empiriske og/eller teoretiske data
  • Analysere data
  • Formidle arbejdet skriftligt såvel som mundtligt.

KRAV TIL VEJLEDER
Vejleder skal være ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

HVORDAN FINDER JEG EN STUDERENDE?
PUFF kan hjælpe dig med at finde en studerende til dit forskningsprojekt. Se hvordan under Annoncering 
eller ved henvendelse til kontak(snabel-a)puffnet.dk.

YDERLIGERE INFORMATION
Under For studerende findes vejledning og information, som kan hjælpe den studerende gennem de forskellige trin i forskningsprocessen. Du kan finde mere information om de medicinstuderendes bacheloropgave på intranet.ku.dk.


Tilbage