Denne vejledning er skrevet med henblik på medicinstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. For information om forholdene ved de andre uddannelser eller fakulteter henvises til de respektive hjemmesider.

Undersøg altid de gældende regler for den relevante studieordning på KUnet.

Hvad er et prægraduat forskningsår?
Et prægraduat forskningsår er en mulighed for studerende for at prøve kræfter med forskning på et mere omfattende plan end bachelor/kandidat-opgaverne. Dette giver bl.a. mulighed for at vurdere, om man senere vil kaste sig ud i et Ph.D. projekt.


Tilbage