Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til ovenstående projekt med start 1. februar 2018.
Projektet indebærer:
–  Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
–  Oplæring i transplantations-relateret immunologi
–  Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
–  Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
–  Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation. Forskningsåret kan være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Løn (10.000 kr./måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentlig erhvervsarbejde parallelt med dette eller at tage kurser på studiet.

Ansøgningsfrist er d. 13/10, og samtaler vil blive afholdt i uge 42. Motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes til ph.d.studerende Maria Ebbesen på maria.schou.ebbesen@regionh.dk.