Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6 til 12 måneder. Stillingen er fuldt finansieret med start 1. februar 2018. Vi er en stor og meget aktiv forskningsenhed på Rigshospitalet, der primært arbejder med patienter med kræft i hoved-hals området.

Vi er i gang med et stort projekt, hvor vi vil etablere af en lokal database over patienter med mundhulekræft diagnosticeret på Rigshospitalet. Du skal være en del af holdet som skal etablere denne database ved at læse journaler og indføre patientinformation om blandt andet behandling, komorbiditet, sprednings- og recidivmønster. Ud fra databasen vil der blive udarbejdet adskillige projekter med det formål at øge den nuværende viden om mundhulecancer. Første projekt vil bestå i at undersøge dødsårsagen hos disse patienter. Du vil få dit eget projekt, som er et delprojekt i et større projekt.

Derudover vil du deltage i et klinisk studie, hvor vi undersøger om vi kan opspore kræft i hoved- hals området ved hjælp af en blodprøve. Der vil også være mulighed for at blive tilknyttet andre eksisterende projekter alt efter interesse og tid.

Afdelingen står for afholdelse af to årlige internationale dissektionskurser med hands-on træning af øre, næse, hals kirurgi for læger fra hele verden (se www.entcopenhagen.dk). Du vil være en del af teamet, der afholder disse kurser, og skal hjælper med praktiske og administrative opgaver i forbindelse med disse kurser

I vil blive vejledt gennem hele projektet og der vil være god mulighed for at skrive kandidatopgave. Derudover vil du få minimum eet forfatterskab ved en eller flere publikationer. Jeres hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald og medvejleder er ph.d. Christian Grønhøj.

Hvad får du ud af forløbet:
– Et meget aktivt, hyggeligt og kollegialt forskningsmiljø med andre forskningsårs- studerende og phd studerende.
– Vejledning og sparing
– Forskningserfaring til dit CV
– Forfatterskab ved en eller flere publikationer
– Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier
– Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Løn
Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. Midlerne har vi allerede så der skal ikke søges om penge.

Krav
Medicinstuderende, der er bestået bachelor-delen af studiet, kan ansøge. Forskningsinteresse, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel. Bemærk ansættelsen er fuldtid (dvs 37 t/uge).

Ansøgningsfrist: 15. januar 2017. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.

Kontaktoplysninger:
Kort motiveret ansøgning med CV fremsendes til Kathrine K. Jakobsen (kathrine.kronberg.jakobsen@regionh.dk), hvortil spørgsmål også kan rettes evt. på 28578122.
Hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald. Medvejleder er ph.d. Christian Grønhøj.