Øre-næse- hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet opslår to fuldt finansierede 12- måneders forskningsstipendiater med start 1. februar 2018 til 31. Januar 2019.
Vi er en stor og meget aktiv forskningsenhed på Rigshospitalet, der primært arbejder med patienter med kræft i hoved-hals området.

Vi er i gang med et stort projekt hvor vi vil etablere af en lokal database over patienter med
mundhulekræft diagnostiseret på Rigshospitalet. Du skal således være en del af holdet som skal etablere denne database ved at læse journaler og indføre patientinformation om blandt andet behandling, komorbiditet, sprednings- og recidivmønster. Ud fra databasen vil der blive udarbejdet adskillige projekter med det formål at øge den nuværende viden om mundhulecancer. Første projekt vil bestå i at undersøge dødsårsagen hos disse patienter. Dvs. vi ønsker at undersøge hvad patienterne rent faktisk dør af (er det denne kræft? en anden kræft? medicinske lidelser? eller noget helt fjerde?).

Derudover vil du deltage i et klinisk studie, hvor vi undersøger om vi kan opspore kræft i hoved- hals området ved hjælp af en blodprøve. Der vil også være mulighed for at blive tilknyttet andre eksisterende projekter alt efter interesse og tid.

Afdelingen står for afholdelse af to årlige internationale dissektionskurser med hands-on træning af øre, næse, hals kirurgi for læger fra hele verden (se www.entcopenhagen.dk). Du vil være en del af teamet, der afholder disse kurser, og skal hjælper med praktiske og administrative opgaver i forbindelse med disse kurser

I vil blive vejledt gennem hele projektet og der vil være god mulighed for at skrive kandidatopgave. Derudover vil du få minimum eet medforfatterskab ved en eller flere publikationer. Jeres hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald og medvejleder er ph.d. Christian Grønhøj.

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Gennemgang af journaler og patient registre (primære opgave)

Database indtastning og analyse

Litteratur søgning

Artikel skrivning

Statistik

Blodprøvetagning på patienter i kræftpakke-forløb

Hvad får du ud af forløbet:

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Vejledning og sparing

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Løn: Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. Midlerne har vi allerede så der skal ikke søges om penge.

Krav:  Medicinstuderende, der er bestået bachelor-delen af studiet, kan ansøge. Forskningsinteresse, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel. Bemærk ansættelsen er fuldtid (dvs 37 t/uge).

Ansøgningsfrist: 15. December 2017. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV fremsendes til Kathrine K. Jakobsen
(kathrine.kronberg.jakobsen@regionh.dk), hvortil spørgsmål også kan rettes evt. på 28578122.
Hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald. Medvejleder er ph.d. Christian Grønhøj.