I foråret 2018 startes et projekt om medicinsk induceret langt QT syndrom, hvor vi vil undersøge effekten af Ritalin samt antidepressiv behandling på hjertets elektriske repolarisering. Dette vil vi gøre, da mange deskriptive studier viser en overdødelighed blandt psykiatriske patienter. For at finde ud af, om årsagen til overdødeligheden kan findes i hjertets elektriske strømme, vil vi i projektet bruge specielle EKG-optagelser, som er udviklet til den arvelige form for langt QT syndrom. Studiet suppleres af et sideløbende projekt på registerdata, som vil kortlægge mønstre for hjertestop, hvilket vil bruges til at optimere medicineringen af patienter med langt QT syndrom.

Dine opgaver
Du kommer til at arbejde meget selvstændigt; Du vil stå for inklusionen af patienterne, dvs. skabe kontakt til patienterne, tage blodprøver, optage EKG’er mm. Derudover vil du skulle samle data ind til registerstudiet (som er det studie, der supplerer det kliniske studie). Protokollerne til begge projekter er skrevet og der forventes godkendelse fra videnskabsetisk komité inden 1. februar. Vi går meget op i, at du bliver en del af alle dele af forskningsprocessen, og at du får et videnskabeligt udbytte samt mulighed for at publicere.

Praktiske forhold
Projektet udføres på Herlev Hospital, hvor du vil blive del af et forskningsmiljø som tæller 8 ph.d. studerende, 8 forskningsårsstuderende og en fundraiser. Du vil blive lønnet iht. til overenskomst, og du vil skulle søge fonde til dækning af løn.

Hvis dette projekt lyder som noget for dig, bedes du sende en motiveret ansøgning samt CV til nedenstående. Frist 30. november. Samtaler primo december.

Vi ser frem til at høre fra dig!

På vegne af forskningsgruppen
Peter Marstrand, læge, ph.d. studerende peter.marstrand.03@regionh.dk, Tlf: 38686674
Øvrige ansvarlige for projektet: overlæge, Dr. med. Juliane Theilade, Professor, Dr.med. overlæge Henning Bundgaard, Lektor, Dr.med. overlæge Kasper Iversen