Titel: Transcutan Vagus Nervus Stimulation (tVNS) ved depression.

Formål: Dette forsøg har som formål at afklare, tolerabiliteten og antidepressiv effekt, af transkutan vagus stimulation (tVNS) via den del af øret som innerveres af en gren fra vagusnerven (Arnold’s nerve) hos patienter med behandlingsresistent depression.

Metode: Forsøgsdesignet er planlagt primært som et feasibility studie der skal teste metodens brugbarhed og tolerabilitet. Der stimuleres, med optitrering, i en periode på 4 uger hvor der ikke må ændres i den medicinske behandling. Der måles på depression, livskvalitet og bivirkninger.

Patientpopulation og inklusionskriterier: Forsøget foregår ved NID-gruppen (Non-
pharmacological Interventions in Depression). Patienterne inkluderes fra Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Psykiatrisk Center København. Patienterne skal opfylde kriterier for en behandlingsresistent og mindst middelsvær depression (major depression). Dette indebærer, at patienten skal have modtaget behandling med flere antidepressive midler, i tilstrækkelig dosis og i tilstrækkelig tid, uden at dette har kunnet bedre tilstanden. Der skal inkluderes 20 patienter i studiet.

Behandling: Patienterne i forsøget skal modtage tVNS behandling kontinuerligt i hele
forsøgsperioden med stigende intensitet med henblik på at afklare tolerabilitet. tVNS behandlingen består i at man placerer stimulatoren på concha området som er innerveret af den auriculære gren af vagus (Arnolds nerve). Stimulatoren er forbundet med pulsgeneratoren og via stimulatoren afgives elektriske pulstog. Der stimuleres fire timer dagligt. Mulige bivirkninger er kløe, ubehag i ydre øre, og lokale smerter.

Varighed og besøg: Studiet varer 4 uger med et besøg ved start og afslutning. Ved besøgene udføres måling af depressionsgrad, bivirkninger og tolerabilitet. Depressionsgraden måles også af patienterne selv gennem selvvurderingsskalaer. Forsøget vil kunne færdiggøres på 6 mdr. men såfremt man ønsker at inddrage effekt mål vil det skulle udvides til 12 mdr.

Statistiske metoder: Tolerabilitet er det primære effektmål, ændring i depressionsgrad er sekundært mål. Forsøget vil blive rapporteret i et peer-reviewet videnskabeligt tidsskrift.

Godkendelser: Der vil blive søgt nødvendige godkendelser i god tid forud for start på projektet.

Start: Februar 2018 eller derefter, frem til og med september 2018.

Ansøgningsfrist: Snarest muligt, da der er frist for ansøgning til scholarstipendierne 17. november, hvor der skal være et navn på den studerende.
Henvendelse: Klaus.martiny@regionh.dk NID-gruppen, IAA, PCK, tlf. 38647102.