Hej yngre kollega (stud. med. og læge),

Vi har fornyligt etableret et medicinsk-kirurgisk tværgående ”Kapsel Endoskopi (KE) Team”, som forestår kliniske og forskningsmæssige tiltag for at optimere anvendelsen af KE til diagnostik af mavetarm-kanalen.

Vi søger energiske, nysgerrige og drivende yngre kræfter (studerende og læger) til at være
primus motor for nedenstående projekter med tilknyttet publikationer.

Projekter søger at udvikle dette i samarbejde med andre kliniske, akademiske og industri
partnere både nationalt og internationalt.

1. retrospektiv opgørelse af alle tyndtarms KE undersøgelser udført på Abdominal Center K (ca. 600 stk. i perioden 2006-2016).
2. etablering af klinisk database til prospektiv registrering af både tyndtarms og tyktarms KE.
3. opstart og implementering af tyktarms KE.

Er du interesseret ? så mail eller ring mig.

Næste møde for KE team er fredag 17.11 kl. 14.30 – hvor du kan møde team efter snak med
mig.

Mvh Mark
Mark Berner-Hansen
Overlæge, dr.med.
KE Team Abdominal Center K
Bispebjerg Hospital
30716039 (BBH – fredage)
50603756 (privat)
Mark.berner-hansen@regionh.dk og mbh@dadlnet.dk

&

Projektsekretær
Annette Larsen
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Bispebjerg Bakke 23
2400  København NV.
Telefon : 3091 4150
Annette.larsen.05@regionh.dk