Hvor meget betyder involvering i målinger for patienten, både mht. alment
velbefindende og sygdomsfaktorer?

Dette randomiserede projekt flytter ambulatoriet hjem til patienten, som selv skal
teste sine led, måle CRP og indrapportere til en database. Kontrolgruppen bliver
gående på hospitalet. Parker Instituttet søger medicinstuderende til deltagelse i forskningsprojektet.
Projektet løber i 2018 og din indsats kan være godt udgangspunkt for
forskningshalvår (fuldfinansieret) og samtidig kandidatopgave.

Nærmere oplysninger:
Henning Bliddal
Tel: +45 38164158
Mail: henning.bliddal@regionh.dk
www.elector.eu