Alexander har semesterfri efter 10. semester og er aktuelt igang med et prægraduat forskningsår ved Kardiologisk Afdeling på Gentofte Hospital. Her arbejder han med modeller til at prediktere normalværdier for aortarodens størrelse ud fra køn, alder og kropsstørrelse. Formålet med forskningsåret er at undersøge hvordan dilatation af den proksimale del af aorta (vurderet ved ekkokardiografi) hænger sammen med øvrige markører for fremskreden hjertesygdom hos hypertensionspatienter.

Tilbage