Anne er aktuelt på 10. semester. Hun har tidligere haft et halvt år fri mellem 7. og 8. semester, hvor hun dels færdiggjorde et ortopædkirurgisk registerbaseret forskningsprojekt dels opstartede et projekt indenfor onkokardiologien (kardiologiske problemstillinger hos onkologiske patienter, primært kardielle bivirkninger til kemo- og stråleterapi). Annes projekt omhandler stofferne 5-FU og Capecitabin. Målet er dels at klarlægge omfanget af kardiologiske bivirkninger ved disse kemoterapeutika dels at finde prædiktorer for hvilke patienter, der er i størst risiko for disse bivirkninger.

Tilbage