Badar går aktuelt på 8. semester. Efter sommerferien starter han på sit forskningsår på Bispebjerg Hospital, Kirurgisk Afdeling Z. Projektet vil karakterisere forskelle mellem normalt colon væv og colon væv med neoplasi. Ved siden af studiet arbejder han som studenterunderviser i Lapsim på Rigshospitalet, Juliane Marie Centret.

Tilbage