Lærke har siden 8. semester arbejdet med forskningsprojekter i tilknytning til Kardiologisk afd. B på Rigshospitalet, omhandlende hhv. kombineret hjerte-lever transplantation og ”left ventricular assist device” (LVAD) hos hjertesvigtspatienter. I den forbindelse har hun haft lejlighed til at præsentere resultater nationalt og internationalt, og arbejder nu på at færdiggøre sine første publikationer.

Aktuelt har Lærke afsluttet 10. semester, og er i gang med et prægraduat forskningsår på Kardiologisk afd. B på Rigshospitalet. I løbet af sit forskningsår skal hun beskæftige sig med hjerteinvolvering ved primær amyloidose. Lærkes projekt omfatter dels en retrospektiv deskriptiv analyse samt et prospektivt studie af prædiktorer og outcome.

 

 

Tilbage