Julie er nyuddannet læge og har haft et prægraduat forskningsår efter 9. semester på Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet.
Julie har lavet klinisk forskning indenfor nuklearmedicin, hvor hun undersøgte brugbarheden af SPECT/CT ved forskellige børnesygdomme samt forfattet en kasuistik over en af patienterne. Hun fik lejlighed til at fremlægge sine resultater på konferencer i ind- og udland og var på studieophold ved et børnehospital i London. Julie afleverede sine resultater som en OSVAL II og har fortsat forskningen på Rigshospitalet i en PhD.

Tilbage