Maria er mellem 9. og 10. semester og er t.o.m august måned 2011 i gang med et forskningsår i genetikken bag type 2 diabetes og fedme. Maria sidder i en gruppe der hører under Københavns Universitets Sundhedsfakultet – Metabolic Genetics, Marie Krogh Center for Metabolisme Forskning. Indtil 1.januar 2011 var gruppen en del af Hagedorn Research Institute, Novo Nordisk. Gruppens arbejde består i at belyse en potentiel sammenhæng mellem gener og en bestemt metabolisk fænotype (fx fedme, type 2 diabetes) eller bestemte kvantitative træk (fx blod glucose værdier). Gruppen har adgang til data fra forskellige danske kohorter og samarbejder med Steno Diabetes Center og internationale forskere indenfor samme felt.

Tilbage