Marie Louise blev læge i januar 2012 og er nu PhD studerende ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Panum Instituttet. Marie Louise havde prægraduat forskningsår mellem 6. og 7. semester af studiet ved samme institut, som hun nu er PhD studerende, og har siden forskningsåret arbejdet videre indenfor samme emne med forskningsprojekter ved siden af studiet. Marie Louise interesserer sig for arvelig kræft, og hendes forskningsårsprojekter omhandler diagnose af og tilrettelæggelse af forebyggende klinisk kontrol ved den sjældne arvelige sygdom, von Hippel-Lindaus sygdom.  I forbindelse med  forskningsåret skrev Marie Louise sin kandidatopgave, og har også haft mulighed for fremlægge forsknings resultater på internationale videnskabelige konferencer og få udgivet artikler.