Anne Louise har haft et prægraduat forskningsår mellem 10. og 11. semester på Neonatalklinikken, Rigshospitalet, hvor hun også siden 2010 har været tilknyttet som børneventilatør. I løbet af sit forskningsår har hun udført et omfattende registerstudie omkring sammenhængen mellem tidlig fødsel, lungesygdom i neonatalperioden og risikoen for at få astma i voksenalderen. Aktuelt er hun desuden tilknyttet Center for Vitaminer og Vacciner på Statens Serum Institut, hvor hun udfører et registerstudie om levende vacciner og atopisk dermatitis. 

Tilbage