Michelle går på 2. semester kandidat (svarer til 8.semester på gammel studieordning) og har haft ½ års prægraduat forskning mellem 1. og 2. semester kandidat på kardiologisk afdeling, Gentofte Hospital. Michelle har udført et registerstudie, hvor hun ved hjælp af Danmarks Statistik har kvantificeret sammenhængen mellem BMI og udviklingen af diabetes hos patienter indlagt med henholdsvis akut myokardieinfarkt og hjerteinsufficiens. Forskningsåret resulterede i en kandidatopgave og et stort netværk, og hun arbejder på en publikation. Michelle har nu forskningen som studiejob.

Tilbage