Patrick læser medicin på 3. semester. I sommeren 2010 færdiggjorde han en BSc i biologi ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU. Hovedvægten af den valgfrie del omhandlede cellebiologi og humanfysiologi. I 2009 tilbragte Patrick et semester hos en stamcellegruppe på Det Biovidenskabelige Fakultet, KU, som er ledet af prof. Poul Hyttel. Her lavede han først et fagprojekt omhandlende IPSC’er (induced pluripotent stem cells) og blev oplært i cellekulturerings teknik. Bagefter lavede han et forskningsbaseret bachelorprojekt om differentation og karakterisering af neurale stamceller. Han fortsatte efter dette semester som frivillig forsker hos gruppen og lavede SEM (scanning electron microscopy) billeder af differentierende stamceller.
Patrick er i øjeblikket i færd med at designe et forsøg omhandlende et in vitro neuralt mikromiljø. Tiden på de forskellige fakulteter har givet ham et bredt netværk inden for mange dicipliner i forskningen, og han brænder stadig for at arbejde inden for stamcelle-feltet.

Tilbage