Christian har orlov efter 7. semester for at tage forskningsår ved Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Her forsker han i cerebrovaskulære sygdomme og laver projekt om transkraniel ultralydsopmåling af hjerneblødninger. Christian har siden sin studiestart været aktiv i foreningslivet på Panum.

 

Tilbage