Jeg læser medicin på Københavns Universitet og læser på 10. semester. Jeg har haft forskningsår på Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital, og som en del af forberedelserne til dette har jeg, siden jeg afsluttede 5. semester, været tilknyttet afdelingen som lønnet forskningsassistent. Her er jeg primus motor for en række forskellige kliniske projekter omhandlende forebyggelse af apopleksi, sygdomsmekanismer ved migræne med aura samt perifer endothelfunktion og phosphodiesterase-hæmmeres (PDE-hæmmer) rolle i disse sygdomme. Herudover har jeg i samarbejde med en kardiolog fra Hjerteforeningen påbegyndt flere farmakoepidemiologiske projekter; aktuelt undersøger vi danske unges forbrug af betablokkere.