Jeg er medicinstuderende på 10. semester og har siddet i PUFF’s bestyrelse siden marts 2014. Her har jeg blandt andet arrangeret kursus i fondsansøgning.

Jeg interesserer mig specielt for Oftalmologi, især med fokus på katarakt, og har i den forbindelse skrevet et systematisk review og meta-analyse omkring døgnrytmeregulering efter kataraktkirurgi, som netop er blevet accepteret til publikation. Jeg gjorde dette i tilknytning til øjenafdelingen på Glostrup Hospital, arbejdede på projektet sideløbende med 8. og 9. semester og har således ikke personlig erfaring med afholdelse af forskningsår. Derimod har jeg gjort mig en del erfaringer med artikelskrivning og indsendelse af manuskripter, samt udførelsen af et systematisk review og meta-analyse.

Jesper 1