Jeg går aktuelt på 9. semester og har været bestyrelsesmedlem i PUFF siden februar 2016. Jeg har i 2015 holdt prægraduat forskningsår på hæmatologisk afdeling i Roskilde, hvor jeg stadig er forskningsaktiv efterfølgende. Desuden har jeg arbejdet med registerforskning på  miljø- og arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg hospital, hvor vi bl.a. undersøger forskellige faktorers påvirkning af anerkendelse af erhvervssygdomme.

Kasper