Jeg har været medlem af PUFF’s bestyrelse siden marts 2013, hvor jeg har fungeret som sekretær og nu er næstformand. Forskningsmæssigt har jeg beskæftiget mig indenfor forskellige områder:
– Ortopædkirurgisk registerforskning på RH.
– Registeropgørelser over præ- og postgraduat forskningsproduktivitet.
– Klinisk forskning på endokrinologisk afdeling, Hvidovre hospital. Her undersøger vi GLP-1-analogers effekt på patienter med type 1 diabetes mellitus.
– Registerforskning på miljø- og arbejdsmedicinsk klinik, Bispebjerg hospital. Her undersøger vi anerkendelsesfrekvensen af arbejdsrelaterede sygdomme blandt almen praktiserende læger og speciallæger i arbejdsmedicin.
– Registerforskning på Hjertecentret RH. Her undersøger vi blødningsrisikoen blandt patienter med akut koronar syndrom i Danmark, Sverige og USA.

Lauge redigeret (3)