Jeg læser pt. på 6. Semester bachelor. Mine store forskningsinteresser er endokrinologi og onkologi. Jeg er i gang med at skrive mit bachelorprojekt, hvor jeg kigger på kaliumkanalen Kv7.1 og dens relation til udvikling af type 2 diabetes gennem dyreforsøg på zebrafisk. Jeg arbejder desuden som forskningsassistent på Fertilitetsklinikken på Herlev Hospital. Her arbejder jeg på et projekt, hvor man eksperimenterer med hor monstimulationen i fbm. kunstig befrugtning ved at give aromatasehæmmer som supplement til den vanlige IVF-behandling. Derudover håber jeg selv at tage forskningsår i løbet af min kandidat – og rigtig gerne i udlandet. Så muligheder som dette, hvor man kombinerer rejser og forskning, er noget, som jeg synes er rigtig vigtigt på medicinstudiet.