Jeg er på 5. semester kandidat, hvilket vil sige, at der ikke er længe til jeg er færdig. Jeg har fået et godt overblik over studiet og synes jeg kan byde ind med ideer til oplæg og andet godt.

Efter 3. semester kandidat havde jeg et prægraduat forskningsår på Retspatologisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut., hvor jeg var (og stadig er) en del af et nationalt, retsmedicinsk projekt, der undersøger overdødeligheden blandt psykisk syge.

Efter mit prægraduat forskningsår er jeg blevet ansat som studentermedhjælper – en stilling der strækker sig fra kontorarbejde til obduktionsassistent til obduktioner.

Jeg søgte i sin tid ind på medicinstudiet, fordi jeg ville være retsmediciner – det har ikke ændret sig undervejs og mit prægraduat forskningsår har kun gjort mig mere afklaret.

Lykke redigeret