Et alternativ til fuldtidsforskning kan være deltid-/fritidsforskning, hvor man som studerende kan arbejde på projekter sideløbende med studiet.

Typer af projekter:

  • Systematiske reviews og meta-analyser
  • Registerstudier
  • Forskningsassistent på en andens projekt (herunder dataekstrapolering, blodprøvetagning)

Det er også muligt at være medhjælper på en andens projekt, typisk vil det være en ph.d.-studerendes projekt, hvor du kan få lov til at tage blodprøver eller journalføre forsøgsdeltagernes visits. Det er god erfaring, men ofte vil du ikke få mere end et ”pynte-forfatterskab” (dvs. hverken 1.-, 2.-, 3.- eller sidsteforfatterskab) for det. Men al erfaring er positivt inden for forskningsverdenen.

Hvad skal du så forske i?

Start med at bruge tid og kræfter på at finde et fag som du interesserer dig for. Gå videre med noget du brænder for, da din motivation er essentiel i denne type forskning.

Lav evt. en liste med emner du synes er interessant inden for det udvalgte fag. Tænk over hvad der kunne være interessant at ”nørde med” for hvert punkt.

Hvem kan være vejleder?

Hver gang du starter på en nyt klinisk forløb vil en lektor eller forsker reklamere for sin forskning. 

PUFF anbefaler alternativt at du selv finder en potentiel vejleder gennem KUs vejlederkatalog til bachelor- og kandidatopgave, eller søger på hospitalernes hjemmeside efter forskere. De fleste (aktive) forskere har noget data liggende som de gerne deler ud af.