Vi søger en medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for forskning til et forskningssemester med start i forårssemesteret 2018 (eventuelt et helt år hvis du har lysten og orlov eller opsparet studieaktivitet til det).

Projektet
Du bliver tilknyttet et igangværende ph.d.-projekt: "Multimodal Monitoring of Delirium in Acute Ischemic Stroke – MuMoDAIS". I projektet undersøges forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter indlagt med akut iskæmisk apopleksi. Delirium har stor indflydelse på det endelige udkomme efter en apopleksi. Delirium kan være særdeles vanskeligt at erkende i det daglige kliniske arbejde.
En bedre forståelse af de tidlige mekanismer, som er involverede i udviklingen af delirium hos patienter med apopleksi vil gøre det muligt at gribe ind med tidligere behandling, når en patient er ved at udvikle delirium. En bedre og tidligere erkendelse af delirium kan føre til bedre genoptræning efter en apopleksi.

Arbejdsopgaver
Dine primære arbejdsopgaver vil være at rekruttere indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. EEG, EMG, termografi og pupillometri) efter grundig oplæring på projekt-patienterne. Du vil dagligt arbejde sammen med reservelæge og ph.d.-studerende Jannik Stokholm, der er fuldtidsbeskæftiget i projektet. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt til hovedprojektet (ph.d.-projektet), og at dette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Jannik Stokholm på
jannik.stokholm.01@regionh.dk eller på telefon 48 29 49 66.
Motiveret ansøgning inklusiv CV bedes sendt pr. mail direkte til Jannik Stokholm,
jannik.stokholm.01@regionh.dk, senest 29. oktober 2017.