Prægraduat skolarstuderende søges til kirurgisk afdeling Køge/Roskilde Sygehus til IMOX-studiet
IMOX-studiet undersøger immunologisk og oxidativ stress ved abdominal cancerkirurgi. Start pr. 1/1-16, alternativt 1/2-16. Varighed 12 måneder. Du aflønnes med 10.000,- pr. måned, og vi forventer ansættelse i 12 måneder. Ansøgningsfrist: 18. december 2015.

Medicinstuderende søges til forskningsår
på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C – Rigshospitalet

Emnet for forskningen vil være pancreas- og galdevejscancere. Som forskningsårsstuderende vil du få dine egne velafgrænsede projekter, som kunne være velegnede til artikler og/eller kandidatopgave. Ansøgningsfrist: 21. december 2015, kl. 16:00

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet
søger scholarstipendiat til start d. 1. februar 2016

Fokus for projektet er levertransplantation og undersøgelse af galdevejskomplikationer. Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Ansøgningsfrist: 22. december 2015.

KMS 2016: Kongres for Medicinsk Studenterforskning 
Så er der åbent for tilmeldingen til næste års KMS, som arrangeres af Selskab for Medicinsk Studenterforskning – Århus Universitet. KMS er en god mulighed for at prøve at præsentere sit projekt i trykke rammer. 

Forskningsår indenfor hjernetumorer og social ulighed
Til projektet søges en engageret studerende med interesse for cancerforskning. Der vil i samarbejde med den studerende blive søgt et scholarstipendium. Sted: Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Start: Vinter 2015/2016

Kandidatopgave ved Cluster for Molecular Imaging, Panum/Rigshospitalet
Projektttitel: Optimization of uPAR PCR and correlation with IHC and PET in non-small cell lung cancer. Ansøgningsfrist: 15. december 2015.

Forskningsårsstuderende med interesse i Infektions og/eller Lungemedicin søges til stort Pneumoni Projekt.
Dit primære projekt forventes at handle om opfølgning af patienter indlagt med pneumoni og forventes at gives minimum 1 publikation. Løn: 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 7. december 2015.

Forskningsår på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region H
Du skal være med til at validere anoreksi- og bulimidiagnoserne i Landspatient-registeret og i det Psykiatriske Centrale Forskningsregister. Start 1. januar 2016. Løn: 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 7. december 2015.

Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet
Der søges en medicinstuderende til projekt med fokus på patienter født med ét-kammer hjerte såkaldte Fontan patienter eller single ventrikel patienter. Start: 1. Februar 2016. Løn: efter overenskomst. Ansøgningsfrist: 14. december 2015.

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.
Der søges en forskningsinteresseret skolarstipendiat med start i foråret 2016 til projektet hedder CALM, omhandlende forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Løn: 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 11. januar 2016.

Student Project: Implementation and validation of brain imaging paradigms
Der søges medicinstuderende til forskningsårsprojekt på “Neurobiology Research Unit” (NRU) – Rigshopitalet. Start: Februar 2016. Løn: 10.000 kr/md såfremt der opnås bevilling. Ansøgningsfrist: 1. december 2015.

Medicin/psykologistuderende til forskningsår i evidensbaseret behandling ved Psykiatisk Forskningsenhed i Region Sjælland 
Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skrivning. Varrighed: Fra 01.01.2016 til 31.12.2016. Løn: 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 1. december 2015.

Forskningsår i infektions- og intensivmedicin?
Center for Health & Infectious Disease Research (CHIP), Rigshospitalet søger en medicinstuderende til projekt: ’The Cooling And Surviving Septic shock study’ (CASS) – der undersøger effekten af køling på overlevelsen hos patienter med septisk shock. Løn: 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 1. december 2015.

Kandidatopgave/forskningsår i klinisk forskningsprojekt i anæstesi på Rigshospitaletassistent (stud.med.) 
Der søges en medicinstuderende med klinisk forskningsinteresse inden for anæstesi og kirurgi til projektet ”Hvorfor er man indlagt på opvågningen?”. Projektet er primært tiltænkt at vare 6 måneder. Ansættelse vil begynde i starten af 2016. Opslag er udløbet.

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære og lave forskning og ekkokardiografi?
Der søges en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår til projekt med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery”. Projektet starter 1. februar 2016.  Løn 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 13. november 2015.

Forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, gener, biokemi, databaser, statistik, livsstil og de store folkesygdomme.
Der søges en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår på biokemisk afdeling, Herlev Hospital, hvor den studerende selv kan være med til at definere et projekt. Der tilbydes stipendiat af 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist 16. november 2015.

Forskningsår på Intensiv/Anæstesiologisk Afd, Køge
Du får et selvstændigt projekt som vil munde ud i et førsteforfatterskab og som også kan bruges som din kandidatopgave. Projektets emner vedrører opfølgende behandling efter intensiv terapi og er fastlagt. Lønnet stilling. Ansøgningsfrist: 30. oktober 2015.

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår i kardiologi
Formålet med projektet er at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patientgruppe. Løn 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 8. november 2015.

Foredrag om systematiske reviews og metaanalyser
Kom og hør seniorforsker Karsten Juhl Jørgensen fra Cochrane fortælle om emnet og bliv inspireret til at løfte dit litteraturstudie til toppen af evidenshierakiet. Foredraget afholdes den 12. November.

Forskningsassistent (stud.med.) søges til klinisk lægemiddelforsøg på Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup
Forskningsassistent søges til hjælp ved et klinisk lægemiddelforsøg hvor effekten af nyt migræneforebyggende medicin undersøges. Ansættelsen er timelønnet med mulighed for halv- eller helårligt scholarstipendiat, eventuel kombineret med kandidatopgave. Arbejdsperiode: Medio oktober 2015 til juni 2016.

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.
Formålet for projektet er at undersøge om kvantificering af motoriske symptomer ved demenssygdomme kan bidrage til diagnostikken og differentiering mellem de forskellige neurodegenerative. Ansættelse i 1 år fra start 2016. Løn 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 23. oktober 2015.

PUFF inviterer til kursus i basal anvendt statistik i SPSS
Kurset foregår over 3 eftermiddage af 3 timer hver. Formålet med kurset er, at få en basal introduktion til databehandling og simple analyser i SPSS. Kurset starter den 15. oktober. Tilmelding til kurset er først til mølle.

PUFF inviterer til oplæg om artikelskrivning
Oplægget retter sig mod alle, der skal til eller er igang med at skrive en artikel, og vil indeholde generelle tips og tricks. Oplægget holdes mandag d. 26. oktober. .

Medicinstuderende søges til timelønnet arbejde 
Der søges en studerende til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Løn 144 kr./ time. Start i september. Ansøgningsfrist: Snarest.

Forskningsår ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital. 
Der søges en studerende til projekt omhandlende forskelle i forekomsten og håndtering af multimorbiditet blandt flygtninge og indvandrere sammenlignet med danskfødtemotiveret Skolarstipendiatet er af 1- års varighed, fuldt finansieret og med start snarest muligt. Ansøgningsfrist: 25. september 2015

Forskningsår med allergiforskning
Lundbeckfonden udbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi 4 stipendier til brug for et forskningsår for stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter. Stipendiet omfatter 12 måneders løn a 10.000 kr. Ansøgningsfrist er 1. oktober 2015.

Master projekt ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
Projekt titel: Expression and function of a unique human-specific duplicated alpha7 nicotinic receptor gene in human brain-derived primary microglia cells. Projektstart: efterår/vinter 2015. Varrighed: 1 år. Ansøgningsfrist: 1. oktober 2015.

Master projekt ved Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
Projekt title: Correlation between expression of a unique human-specific duplicated alpha7nicotinic receptor gene in human blood cells and the brain. Projektstart: efterår/vinter 2015. Varrighed: 1 år. Ansøgningsfrist: 1. oktober 2015.

8 forskningsårsstuderende søges til deltagelse i et stort projekt i akutmodtagelserne på Herlev, Hillerød og Bispebjerg.
Mulighed for at blive medforfatter på en publikation fra det store projekt samt være førsteforfatter på publikation fra et individuelle projekt. Løn: 10.000 kr./md. Varrighed: 4/1-2016 og til 31/1-2017. Ansøgningsfrist: 1. oktober 2015 inden klokken 12. .

Forskningsprojekt om inflammatorisk tarmsygdom‏
Nyt forskningsprojekt på Køge sygehus søger stud. med. til indsamling af data om patienter med Collitis Ulcerosa og Crohn’s sygdom som indlægges forud for elektiv kirurgi. Løn 10.000 kr./md i 6 md, med mulighed for forlængelse yderligere 6 måneder. Ansøgningsfrist: 01. oktober 2015.

Kursus i basal statistik 
PUFF udbyder igen her til efteråret et kursus i basal statistik med brug af Excel som regneprogram. Kurset varer 6 dage, og undervejs vil du blive introduceret for en række statistiske metoder, der bruges indenfor lægevidenskaben, samt lære at udføre beregningerne i Excel. Tilmeldingsfristen er fredag d. 28 august 2015.

Studenterkongres i Iran
Kunne du tænke dig at komme til kongres i udlandet? Nu har du mulighed for at komme til studenterkongres i Iran. Deadline for submitting abstract er 30. september 2015.

Forskningsår på Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet 
Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende koagulation i forbindelse med hjertekirurgi. Ansættelsesperiode: 01.02.2016 – 01.02.2017.  Løn: 10.000 kr./md. Ansøningsfrist: 30. oktober 2015.

1-årigt research fellowship på Harvard University Kandidatopgave i traumatologi
Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved Harvard University og Rigshospitalet med start i juni 2016. Fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. er bevilliget fra Københavns Universitet. Ansøgningsfrist: 15. september 2015

Forskningsår i hæmatologi og immunologi på Rigshospitalet
Der søges en studerende til et prægraduat forskningsår om immunsystemet efter knoglemarvstransplantation med start 1. februar 2016. Løn og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med vejleder. Ansøgningsfrist: 7. September 2015.

Forskningsår på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region H.
Der søges en studerende til et forskningsår omhandlende psykiatrisk og psykologisk undersøgelse samt MR-skanninger af unge med anoreksi. Løn: 10.000 kr./md. Stillingen ønskes besat snarest muligt og vil vare i 12 måneder. Ansøgningsfrist: 9. September 2015.

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital.
Der søges 1 scholar med interesse for mave-tarm sygdomme, til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden. Projektet omhandler en ny og avanceret koloskopi metode. Start efter aftale. Løn: 10.000 kr./md. Ansøgningsfrist: 13. September 2015.

Forskningsår på Kardiologisk klinik, Rigshospitalet
Forskningsårsstuderende søges til projekt omkring pludselig død hos unge med medfødt hjertesygdomme. Ansættelses start: 1.9.2015. Løn: 10.000 kr./md.. Ansøgningsfrist: 1. september 2015. Ansøgningerne behandles løbende.

Forskningsår på Kardiologisk klinik, Rigshospitalet
Forskningsårsstuderende søges til projekt omkring arvelige arytmier. Ansættelses start: 1.9.2015. Løn: 10.000 kr./md.. Ansøgningsfrist: 1. september 2015. Ansøgningerne behandles løbende.

Forskningsassistent på Klinik for Infektionsmedicin, Rigshospitalet
Der søges en medicinstuderende som assistent på et forskningsprojekt omhandlende følgesygdomme hos patienter med HIV. Der er tale om ulønnet arbejde, men der vil være mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave. Løbende ansøgningsfrist.

Prægraduat forskningsår ved Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet
Der søges en medicinstuderende, som vil gennemføre et forskningsår på 12 måneder med udvikling og afprøvning af diagnostisk udstyr indenfor hovedpinesygdomme. Forskningsåret planlægges at starte 1. september 2015. Ansøgningsfrist 14. august 2015.

PhD position in Psychosocial work factors and the risk of dementia
Der søges en PhD studerende. Projektstart 1. oktober. Ansøgningsfrist 17. august

Forskningsår indenfor perioperativ myokardieskade  
Den forskningsårsstuderende vil have ansvar for at inkludere patienter til 2 større randomiserede kliniske studier på Herlev Hospital, samt eget databasestudie inkl. førsteforfatter på den/de efterfølgende artikler. Månedlig løn på 10.000 kr. Ansættelse pr. 1/9. Ansøgningsfrist: 11. august kl. 12.

Forskningsår på Neurologisk klinik, Rigshospitalet, Glostrup
Enhed for klinisk apopleksiforskning søger forskningsårsstuderende til projekt omkring følgesygdomme ved apopleksi. Ansættelsesperiode: snarest muligt. Løn: 10.000 kr./md. Midler søges i fællesskab. Ansøgningsfrist: 1. juli 2015. Ansøgningerne behandles løbende.

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital
Der søges 1 scholar med interesse for mave-tarm sygdomme, til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden. Start 1. september 2015 eller efter aftale. Løn 10.000 pr måned. Varighed 6-12 måneder. Ansøgningsfrist 14. august 2015.

Forskningsårsstuderende søges til projekt omhandlende østrogens betydning for muskelfunktion, træningskapacitet, og insulinfølsomhed hos mennesker.
Projektet udføres på Center for Inflammation og Metabolisme/ TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Der er ansøgt om midler til scholarstipendieløn. Ansøgningsfrist: 1. juli 2015.

Forskningsårsstuderende på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital 2015/2016 
Projektet omhandler optimeret udredning for stabil iskæmisk hjertesygdom. Stillingen tiltrædes snarest muligt efter 1.8.2015  Den studerende ansættes som stipendiat i 1 år. Månedsløn på 10.000 Kr. Ansøgningsfrist: 1. juli 2015.

Forskningsårsstuderende søges til projekt om fodbold og prostatakræft på Rigshospitaletrdiologisk 
Projektet formål er at undersøge virkning og implementering af klubfodbold målrettet fysisk aktivitetsfastholdelse blandt mænd med prostatakræft. Stillingen tiltrædes snarest muligt. Varighed af projektet er et år og månedsløn på 10.000 Kr. Ansøgningsfrist: 1. juli 2015.

Student søges til forskningsår ved Nationalt Videnscenter for Demens
Nationalt Videnscenter for Demens søger en forskningsårsstuderende til udarbejdelse af registerbaseret forskningsprojekt vedr. medicinforbrug og behandling af demens. Den studerende ansættes som stipentiat i 1 år. Ansøgningsfrist: 19. juni 2015 kl 12.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center/RHP søger medicinstuderende til forskningsår
Projektet omhandler unge med anoreksi og unge, som har haft anoreksi, med hensyn til social kognition og perfektionisme/neuroimaging. Start: Snarest muligt, gerne 1.8.2015. Løn: 10.000 kr./md. Ansøgningsfrist: 20. juni 2015. Ansøgningerne behandles løbende.

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital. 
Der søges 1 scholar til endoskopienheden med start 1. August, 2015. Du aflønnes med 10.000,- pr måned og forventes ansat i 6 måneder. Projektet omhandler en ny og avanceret koloskopi guide, som vil blive introduceret på Herlev Hospital, som det første sted i verden. Ansøgningsfrist 25. juni 2015

Tilbud om simulations-baseret oplæring i obstetrisk ultralyd 
Der søges deltagere til et randomiseret forsøg der afdækker effekten af to forskellige oplæringsmetoder i ultralydsskanning af gravide i 22.-32. graviditetsuge.

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, RH, søger scholarstipendiat til start d. 1. september 2015. 
Fokus for projektet er levertransplantation og undersøgelse af faktorer med indflydelse på den langsigtede prognose. Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Ansøgningsfrist: 10. Juni 2015.

Medicinstuderende søges som timelønnet assistent til et klinisk randomiseret nordisk multicenter studie indenfor gastroenterologien.
Studiet undersøger om infliximab kan seponeres sikkert hos patienter med Crohns sygdom i vedvarende komplet remission. Arbejdstiden er fleksibel (8-12 timer/uge), primært indenfor hverdage mellem kl. 8.00- 16.00. Løn: Timelønnet efter overenskomst. Ansøgningsfrist: 5. juni 2015.

Interesseret i at få forskningserfaring?
Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicinstuderende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. juli 2015. Projektet undersøger bl.a. om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser kan opnå en bedring af metabolske forstyrelse med Victoza (GLP-1 agonist) behandling. Ansøgningsfrist er 1. juni 2015.

Medicinstuderende søges til timelønnet arbejde
Der søges en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte i juni måned.

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik søger scholar-stipendiat til start snarest muligt.
Projektet omhandler optimering af kirurgiske patienter og de patofysiologiske mekanismer som udspiller sig i forbindelse med større åben cancer kirurgi i den øvre gastroenterologi. Der søges en medicinstuderende på 4. – 5. semester på kandidatdelen. Ansøgningsfrist den 25. maj 2015.

Lønnet Kardiologisk forskningsår: Noget for dig?
Forskningsinteresseret stud. med. søges til et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. september eller efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist: 10/5-15.

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 
Til forskningsår søges to skolarstipendiater med start i efteråret 2015. Projektet omhandler forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Der tilbydes fuldt stipendiat på 10.000 kr i ét år. Ansøgningsfrist er 15/5-15.

Obs ny vejledning for annoncering af opslag!
Vi har opdateret vores vejledning for annoncering af opslag. Tjek det ud på siden “Annoncering” under fanen “For forskere og vejledere”.

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik søger scholar-stipendiat til start snarest muligt.
Projektet omhandler optimering af kirurgiske patienter og de patofysiologiske mekanismer som udspiller sig i forbindelse med større åben cancer kirurgi i den øvre gastroenterologi. Der søges en medicinstuderende på 4. – 5. semester på kandidatdelen. Ansøgningsfrist den 25. maj 2015.

Medicinstuderende søges til timelønnet arbejde
Der søges en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte i juni måned.

Student søges til forskningsår ved Nationalt Videnscenter for Demens
Nationalt Videnscenter for Demens søger en forskningsårsstuderende til udarbejdelse af registerbaseret forskningsprojekt vedr. medicinforbrug og behandling af demens. Den studerende ansættes som stipentiat i 1 år. Ansøgningsfrist: 26. maj 2015 kl 12.

Student søges til forskningssår ved BMI i Gut Hormone Biology Lab
Vil du være med til at finde ud af hvorfor patienter med fedme og sukkersyge får colon cancer? Projektet omhandler den entero-endokrine L-celles betydning for colon cancer. I skal samme søge et skolarstipendiat der kan dække din løn i ca. 1 år (10.000/md). Ansøgningsfrist 5. maj 2015.

Mini FORSK: Fultidsforsker? Et alternativt lægeliv
Vi har inviteret læger fra Novo Nordisk, LEO Pharma, Kræftens Bekæmpelse og Statens Serums Institut, som kommer og fortæller om deres hverdag, hvordan de er endt, hvor de er, og hvilke muligheder en læge har. Kom forbi: Torsdag d. 7. maj kl. 17.15, lokale 29.01.30, Panum. Alle er velkomne.

Introduktion til forskning i kirurgien. 
SAKS og PUFF inviterer til et spændende oplæg om det at være forsker i kirurgiens verden! Kom forbi: 6. maj kl 16.30, Haderup Auditoriet, Panum. Alle er velkomne.

Interesseret i at få forskningserfaring?
Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicinstuderende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. juli 2015. Projektet undersøger bl.a. om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser kan opnå en bedring af metabolske forstyrelse med Victoza (GLP-1 agonist) behandling. Ansøgningsfrist er 1. juni 2015.

Forskningsårs-studerende søges til Trygfondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS).
Diabetes gruppen under CFAS, Rigshospitalet, søger en studerende til forskningsår med projekter omhandlende effekterne af forskellige former for træning på glukose-metabolisme samt øvrige kardiovaskulære risikofaktorer. Start: Efteråret 2015. Ansøgningsfrist: Snarest.

Lønnet Kardiologisk forskningsår: Noget for dig?
Forskningsinteresseret stud. med. søges til et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. september eller efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist: 10/5-15.

Student Project: Development and validation of brain imaging paradigms 
Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, søger studerende til projekt omhandlende funktionel neuroimaging med fMRI. Start: 1. september. Løn: 120,000 over 12 måneder. Ansøgningsfrist 1. maj 2015.

Forskningsårs-studerende ved Center for Inflammation og Metabolisme / Center for Aktiv Sundhed (CIM/CFAS) på Rigshospitalet.
CFAS forsker i ”træning som medicin”. Projektet fokuserer på sikkerheden og effekterne af træningsinterventioner til gastrointestinale kræftpatienter. Projektstart 1. september 2015. Aflønning: 10.000 kr/måned. Ansøgningsfrist: Fredag den 24. april kl. 8.00.

Mini FORSK arrangement: Akutkirurgi og traumatologi.
Mini FORSK er en serie af arrangementer med fokus på forskellige emner og specialer. Det er en mulighed for den forskningsinteresserede studerende til at få et indblik i, hvor meget forskning fylder i det enkelte speciale, hvad der rør sig på området lige nu samt at skabe vigtige kontakter.

Scholarstipendiater søges til Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Vi søger to medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt omhandlende ændringer i biokemi og RNA under et migræneanfald. Arbejdsperioden går fra snarest muligt til februar 2016. Ansøgningsfrist er d. 15. april 2015.

Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet søges med start 1.9.2015. 
Der søges en stud.med., som interesserer sig for infektionsmedicin og immunologi til et projekt omhandlende HIV og hjerte-karsygdom. Du vil blive lønnet med skolarstipendium 10.000 kr/måned. Ansøgningsfristen er d. 6 april.

Forskningsår med allergiforskning 
Lundbeckfonden udbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi 3 stipendier til brug for et forskningsår for stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter. Stipendiet omfatter 12 måneders løn a 10.000 kr. Ansøgningsfrist er 1. maj 2015.

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning? 
Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger to forskningsårstuderende til ansættelse i et år, med start hurtigst muligt, senest 1. august. Der er garanteret løn på 10.000 kr månedligt. Ansøgningsfrist 30. marts 2015.

Forskningsprojekt om laparoskopisk træning søger deltagere. 
I foråret 2015 afholdes et forskningsprojekt om laparoskopisk simulatortræning på Simulationscenter Rigshospitalet.  Deltagelse kræver fremmøde til én session af i alt 3 timer hvor du vil træne og få feedback fra en instruktør.

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital 
Til forskningsår søges to skolarstipendiater med start i efteråret 2015. Projektet omhandler forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Der tilbydes fuldt stipendiat på 10.000 kr i ét år. Ansøgningsfrist er 15/5-15.

Infomøde om Lundbeckfondens udvekslingsprogram i Californien
På fredag 20.03.15 kl. 16.15 i Haderup auditoriet, er der infomøde om Lundbeckfondens udvekslingsprogram i Californien.

Stud.med med interesse for telemedicin (eHealth) søges til forskningshalvår efteråret 2015
Der søges én studerende med start i 1.9.2015. Projektet omhandler patienter med inflammatorisk tarmsygdom, der skal hjemmemonitorere sig ved hjælp af deres smartphone. Ansøgningsfrist 15. april 2015.

Scholarstipendiater søges til Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Der søges to studerende fra medio april til at arbejde med et forsøg, hvor vi via ændringer i biokemi og RNA under et migræneanfald, forhåbentlig bliver klogere på migrænes patogenese.

1-årigt skolarstipendiat i Gastroenheden, Hvidovre Hospital
Leverforskningsteamet ved medicinsk sektion i Gastroenheden opslår et 1-årigt forskningsstipendiat med start august 2015. Primært med fokus på skrumpelever.

Center for Perioperativ Optimering søger op til 4 scholar-stipendiater til start d. 1 september 2015
Projekterne vil være en kombination af registerforskning og klinisk forskning, og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske benigne og maligne sygdomme.

1-årigt skolarstipendiat på Bonkolab, Rigshospitalet
Bonkolab søger kandidatstuderende til projekt omhandlende genetisk disposition til cancer hos børn. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt d. 7. april om formiddagen.

Forskningsenheden K, abdominalcenteret, Bispebjerg Hospital søger 1-2 engageret medicinstuderende til forskningsår
Der søges 1-2 medicinstuderende med bestået 8. semester til forskningsår på BBH med start fra primo septmeber. Gerne med interesse for kirurgi eller medicinsk gastroenterologi. Ansøgningsfrist d. 16.03.2015

Månedsmøde om litteratursøgning
Tirsdag d. 3 marts inviterer PUFF til månedsmøde med fokus på litteratursøgning. OBS lokale ændret til miniauditorium 29.01.30.

Forskning i hjernens funktion og metabolisme vha. avancerede 7-Tesla MR-skanninger
Stilling som Ph.D.-studerende/klinisk assistent ønskes besat på Glostrup Hospital. Vi søger en engageret cand.med., gerne nyuddannet, som er interesseret i forskning og eventuelt i en speciallægeuddannelse i neurologi, neurokirurgi eller radiologi.

Tilbud om simulations-baseret oplæring i obstetrisk ultralyd 
Der søges deltagere til et randomiseret forsøg der afdækker effekten af to forskellige oplæringsmetoder i ultralydsskanning af gravide i 22.-32. graviditetsuge.

Giv dig selv et PUFF og kom til generalforsamling den 9. marts!
Panums største basisgruppe afholder generalforsamling. Kom med og få indflydelse på, hvordan forskningslivet for studerende skal være.

På grund af den store interesse på facebook, har vi ændret lokation for Vores møde d. 10 februar fra auditorium Haderup til Teilum A, klik her.

Prægraduat scholarstipendiat søges til projekt om effekt af fysisk træning på anstrengelsesudløst larynxobstruktion (EILO)
Medicin studerende på kandidatdelen med interesse for lungemedicin og oto-rhino-laryngologi, søges til et 6 måneder langt scholarstipendiat. Gerne kunne starte primo februar.

Center for inflammation og metabolisme, Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende
Stud. Med. søges til prægraduat forskningsår omhandlende fedtvævs betydning for energibalance og glukosehomeostase i mennesker. Ansøgningsfrist Ekstenderet. 

Forskningsseminar i B&U, Region Sjælland den 17 marts 2015
Vi har nu anledning til at tilbyde yderligere optil 25 pladser til halv pris til studerende.

Forskningsårsstuderende søges til projekt om computerbaseret genoptræning af patienter med apopleksi
I et samarbejdsprojekt mellem flere neurologist afdelinger sammenlignes effect af computerbaseret hjemmetræning efter apopleksi med standard genoptræning. Ansøgninsfrist d. 23 januar

The Labex SIGNAL is currently seeking applications from outstanding students
Labex is seeking applicants for 20 highly competitive, fully funded PhD positions in the area of Cell Signaling. The 3-year PhD will be starting in September 2015.