Forskningsår: Effekten af langvarig behandling med perorale antikoagulantia på knogle-sundhed
På Køge Sygehus Medicinsk Afdeling, Endokrinolgi, søges 1-2 medicinstuderende med interesse for forskning inden for det calcium-metaboliske område. Løn 10.000 kr/md. Ansøgningsfrist: 31. december 2015.

Forskningsårsstuderende til Kardiologisk Afdeling Bispebjerg Hospital
Der søges en medicinstuderende der har afsluttet 8. semester eller senere med ønske om at gennemføre et fuldtids etårigt prægraduat forskningsprojekt,  omfattende blandt andet databasestudier, Holter monitorering og arytmier. Løn efter overenskomst. Start 1. februar 2016. Ansøgningsfrist: 8. januar 2016.

Master’s thesis project in: Disease modelling of monogenic forms of diabetes using induced pluripotent stem cells
Aim: Development of a novel in vitro disease model using iPS cells derived from monogenic diabetic patients. Project start: ASAP. Application deadline: ASAP, but latest January 15th 2016

Foreningen af Yngre Forskere Rigshospitalet afholder i januar en temadag omkring scientific storytelling på Rigshospitalet. 
Alle er velkomne. Det foregår mandag den 18. januar, auditorium 2, Rigshospitalet.

Forskningsårsstuderende på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital 2016 
Titel på projektet: Optimeret udredning af angina pectoris. Du ansættes for 1 år, med start hurtigst muligt efter 20. januar. Månedsløn på 10.000 Kr. Ansøgningsfrist: 20. januar 2016 .

PRÆGRADUAT FORSKNINGSPROJEKT PÅ NEFROLOGISK KLINIK, RIGSHOSPITALET
Der søges en medicinstuderende til et proof-of-concept studie til afdækning af muligheden for at recirkulere dialysevand via Aquaporin Inside TM membranen under hæmodialyseprocessen. Aflønning: 10.000 kr pr md. Forventet ansættelsesperiode: Februar 2016 og et år frem. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt om ”Præhospital a-punktur: visitation, triagering og patientforløb”
Projektet er estimeret med opstart d. 15/8-2016 og forventes at vare et halvt år, men det forventes at du allerede i løbet af foråret er med til at skrive projektbeskrivelsen, således at der kan søges eksterne midler til aflønning. Ansøgningsfrist:28. januar 2016.

Prægraduat forskningsår: Effektiv og sikker smertebehandling til hoftekirurgi
Stud.med. søges til et prægraduat forskningsår på Næstved og Køge Sygehus med arbejdsplads i Køge. Du vil blive involveret som medhjælper i et større projekt, samt få dit eget projekt under supervision fra flere i forskningsteamet. Start primo februar. Ansøgningsfrist: 01. februar 2016 kl. 12.00

FORSKNINGSHALVÅR I ANÆSTESIOLOGISK FORSKNINGSENHED; HERLEV HOSPITAL
Den medicin studernede skal udføre et kvalitativt interview-studie af patienter med ankel fraktur, der behandles med ankel blok m.h.p. at afdække patienternes oplevelse af behandlingen. Ansøgningsfrist: 04. februar 2016.

Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital søger forskningsinteresserede studentermedhjælpere til projekt vedrørende svær overvægt hos børn og unge ca. 8 timer pr. uge 
Der søges studentermedhjælpere, der skal varetage flere funktioner i relation til projektet, primært dataindtastning og indsamling af spørgeskema-data fra børn og unge. Løn: 137,40 kr/time, Ansøgningsfrist: 05. februar 2016

To 1-årige skolarstipendiater ved Rigshopitalets Børnekræft Laboratorium (Bonkolab).
De to projekter omfatter hhv psykosociale senfølger hos unge der har haft kræft i barnealderen og metaboliske bivirkninger hos børn og unge, der har leukæmi i barnealderen. Begge stillinger omfatter delvis eget forsknings-projekt samt delvis indgåelse i større projekter. Start pr 1. marts. Ansøgningsfrist: 08. februar 2016 kl 12.00.

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning? Forskningsår i Enheden for Overvægtige Børn og Unge. 
Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger to forskningsårsstuderende til ansættelse i et år med start hurtigst muligt, gerne primo februar 2016. Begge forløb er fuldt finansierede. Ansøgningsfrist: 10. februar 2016.

Statistikkyndig studentermedhjælp søges til registerstudie om brugen af astmamedicin hos tidligt fødte
Neonatalklinikken, Rigshospitalet søger en studentermedhjælp med start 15. februar 2016 eller efter aftale. Studerende indenfor folkesundhedsvidenskab, medicin eller IT og sundhed opfordres til ansøge. Ansøgningsfrist: 11. Februar 2016 kl. 17.00.