Hvorfor forskning?

Alle lægers arbejde i klinikken er understøttet af resultater og viden, som er skabt gennem forskning. Uden forskning er der ingen forudsætning for udvikling af ny medicin, nye behandlingsformer eller nyt medicinsk udstyr. Forskningen er afgørende for at skabe bedre grundlag for pleje, omsorg, helbredelse, diagnostik, metodeudvikling mv. Det er til gavn for både patienterne og sundhedsvæsenet, at viden er opdateret og i tråd med standarder internationalt.  

Nedenstående er en liste af årsager til, hvorfor du burde overveje at forske:

  • Du skal forske – for at være med til at skabe ny viden
  • Du skal forske – for at fordybe dig i et interesseområde 
  • Du skal forske – for at blive introduceret til dit drømmespeciale
  • Du skal forske – for at få et afbræk fra studiet
  • Du skal forske – for at skabe kontakter
  • Du skal forske – for at få publiceret dine artikler allerede som stud. med. 
  • Du skal forske – for at få erfaring til en evt. senere ph.d.
  • Du skal forske – fordi det er sjovt!

Hvad er forskning?

Forskning betegner den grundige videnskabelige undersøgelse af et område. Der gælder visse regler og former, som adskiller videnskabelig forskning fra mindre strukturerede undersøgelser. Det viser sig primært i kravene til et forskningsprojekts planlægning (forsøgsprotokol med effektmål, powerberegning osv.), metode (fx. brug af kontrolgruppe), fortolkning af resultater (herunder statistisk metode) samt formidling, herunder især udgivelsen af videnskabelige artikler i videnskabelige tidsskrifter.